Jancke Minnie


Logo

Foundation Phase Educator

East Rand

Geagte Hoof,

 

Ek wil graag aansoek doen indien u ‘n Assistent of Onderwyspos beskikbaar het.

 

Sien asb aangeheg my CV, met Senior en ander Sertifikate, sowel as Bewys van Registrasie om in 2018 te NWU Afstandsleer – BED Grondslag Fase.

 

EK is SACE geregistreer, werk tans as Opvoeder Grondslagfase – Graad 2.

 

Ek sal dit hoog op prys stel indien u my aansoek kan oorweeg.

 

Byvoorbaat dankie.

 

Jancke Minnie

079 335 3186

 

 

Dear Principal,

 

I am studying through NWU Distance Learning – Bed Foundation Phase.

 

I would like to apply for an Assistant or Teacher position.

 

Attached, my CV, with Senior Certificate, other Certificates and Proof of Registration at NWU.

 

SACE registered and is currently an Educator Foundation Phase – Grade 2.

 

I would be highly appreciated, if you could consider my application.

 

Jancke Minnie

079 335 3186

 

  • Updated 1 year ago

To contact this candidate email [email protected]

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook


Like it? Share with your friends!

Choose A Format

Send this to a friend